Firma Massage

HVAD KAN VI TILBYDE JER?
Stabilitet og højt fagligt niveau med uddannede massører.
Vi behandler typisk for ondt  i ryg, skuldre, nakke, hovedpine osv. forårsaget af stillesiddende monotont arbejde, lange arbejdsdage foran pc’eren i forkerte arbejdsstillinger.

MASSAGE HOS OS
Er I få medarbejdere, eller bor I tæt på, kan I også komme i vores klinik Gammeltoftsgade 16. Hér bestemmer I selv, hvornår og hvor tit I vil komme i vores åbningstid. I køber et klippekort på 5 eller 10 klip, som I deler imellem jer, som I vil. Klippekort er gyldige i 1 år fra udstedelsesdatoen og kan ligge hos os, hvis det er nemmest for jer.

MASSAGE HOS JER
En ordning i jeres virksomhed forudsætter minimum 4 timers behandling minimum hver 4. uge. Vi kører ud til faste ordninger i Københavnsområdet.
I betaler kun for massagen – ikke for briks, pause osv.
Vi opsætter briks, og i det daglige sørger vi for lagner, olier, musik osv. I skal stille et egnet lokale samt håndvask og toilet til rådighed. Derudover skal vores briks og massage-kit (engangslagner og en sportstaske med olie, musik osv.) kunne stå i et sikkert lokale, når vi ikke er til stede. Det hele fylder sammenpakket ca. 1 kvm.

Finansiering – 2 muligheder

En sundhedsordning er skattefri for medarbejdere og arbejdsgiver. 
Sundhedsydelser er fradragsberettigede for arbejdsgiveren og kan modtages skattefrit af medarbejderen, så længe udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik (alle medarbejdere i samme gruppe/afdeling skal have fået tilbudt at være med i ordningen). Sundhedsordninger så som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi, kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.

Massage betalt ved bruttolønsnedgang
Udgiften til selve behandlingen betales af den enkelte medarbejder ved bruttoløntræk. Lønnedgangen vil være et konstant fastsat beløb, der svarer til det antal behandlinger, som den enkelte medarbejder ønsker pr. måned. Kontantlønnedgangen vil være uafhængig af, om medarbejderen benytter tilbuddet den pågældende måned eller ej.

Massage på arbejdspladsen betalt ved kontantløns-nedgang

Læs mere her på SKATs hjemmeside http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=5190